Dentin hypersensitivitet

Dentin hypersensitivitet

 

Dentin hypersensitivitet, eller isninger i tænderne, er kendetegnet ved en skarp, jagende smerte, som typisk er en respons på ikke-skadelige stimuli. Det sker pludseligt, når tandens dentin eksponeres for ydre stimuli. Det kan være varme, kulde eller syreholdigt mad, som stimulerer nervefibrene inderst i tanden.

 • Ætiologi, årsager og symptomer

  Dentin hypersensitivitet sker, fordi tandens dentinlag eksponeres. Normalt er den bløde dentin beskyttet af rodcement og tandkødet eller kronens hårde tandemalje. Dentinen har tubuli, eller smalle kanaler, som fører til tandens pulpa, hvor nervefibrene befinder sig. Når eksterne stimuli kan nå disse kanaler, kan de stimulere nervefibrene og registreres som smerte.

  Tilbagetrukket tandkød er den største årsag til eksponeret dentin. Når tandkødet trækker sig tilbage, blottes tandhalsen, hvor dentinen kun er beskyttet af et tyndt lag rodcement, som let kan forsvinde.

  Tab af emalje kan også føre til dentin hypersensitivitet, når hele emaljelaget, som beskytter den underliggende dentin, forsvinder gennem erosion, abrasion eller attrition.

  Dentin hypersensitivitet kan udløses af en række eksterne stimuli, herunder almindeligvis:

  • Varme, kolde, sukker- eller syreholdige mad- og drikkevarer
  • Kold luft
  • Taktil påvirkning, fx tandbørstning eller afskrabning af den eksponerede dentinoverflade

  Dentin hypersensitivitet er en hyppig men underrapporteret lidelse, hvorfor det er vanskeligt at vurdere forekomsten nøjagtigt. Studier viser dog, at forekomsten kan være op mod 60 %. Risikoen for eksponeret dentin stiger med alderen, mens dentin hypersensitivitet normalt topper omkring 30-40-årsalderen, fordi dentinkanalerne tilstoppes naturligt.

  Ætiologi, årsager og symptomer
 • Indvirkningen på patienternes livskvalitet

  Dentin hypersensitivitet kan være meget smertefuld for patienten. Alligevel er det ikke usædvanligt, at patienter ikke nævner isningerne til tandlægen.

  I den tidlige fase, når smerten er sporadisk og kortvarig, accepterer mange ganske enkelt problemet og undgår det, som udløser smerten.

  Dentin hypersensitivitet kan dog udvikle sig i retning af hyppig, vedvarende og intens smerte. Det kan gøre det svært at udføre dagligdagsaktiviteter såsom at spise, tale og børste tænder, som igen kan føre til alvorligere tand- og mundproblemer.

  Personer med udpræget dentin hypersensitivitet fortæller også, at det påvirker livskvaliteten, fordi de mister glæden ved at spise og drikke, og fordi de bekymrer sig og bliver bevidste om det, når de skal ud til sociale arrangementer.

 • Forebyggelse, håndtering og behandling

  Dentin hypersensitivitet kan forebygges med specialudviklede tandpastaer og mundskylleprodukter. Disse fungerer typisk ved at blokere dentinkanalerne, således at stimuli ikke overføres eller ved at desensibilisere tandnerven.

  Pro-Argin-teknologien i Colgates tandpastaer virker ved fysisk at blokere dentinkanalerne. Den lindrer øjeblikkeligt dentin hypersensitivitet ved at massere blandingen på det berørte område på tanden med fingerspidsen. Daglig brug af tandpastaen forstærker beskyttelsen mod smerte og giver dermed langvarig lindring til patienter med isninger.

  Der skal dog stadig tages hånd om den underliggende årsag til den eksponerede dentin (tilbagetrukket tandkød eller slid på emalje), så en yderligere eksponering af dentinoverfladerne undgås.

  Forebyggelse, håndtering og behandling