En oversigt over Dentin hypersensitivitet

Denne video demonstrerer Brännström's hydrodynamiske teori om Dentin Hypersensitivitet.