dental hygienist and patient in full PPE gear having a conversation

Patienter oplever orale udfordringer på trods af daglig brug med almindelig fluoridtandpasta . 

 

Disse udfordringer kan ofte relateres til en ukontrolleret biofi lm.¥

Antal patienter som har oplevet en given oral udfordring i sit liv:

 

Colgate total patienter oplever oraleAlmindelig fluoridtandpasta giver begrænset kontrol

 

Almindelig fluoridtandpasta giver kun begrænset kontrol, hvormed biofilm kan øges i tæthed og vokse ukontrolleret mellem hver tandbørstning. 

Efter tandbørstning med almindelig fluoridtandpasta gendannes en bakteriel biofilm over tid.

 

Colgate total almindelig fluoridtandpasta timer

Fluorescerende mikroskopibilleder af in vitro undersøgelse. Bakteriel biofilm behandlet i 2 minutter med ikke-antibakteriel fluoridtandpasta-opslæmning, efterfulgt af en 12 timers genvækstperiode. 1Colgate Total® Advanced forstærker mundens naturlige forsvar for endnu bedre beskyttelse

Zink-Amino teknologi består af Dual Zink og Arginin samt et mildt Amino Micellar skummemiddel uden SLS. Den forstærker mundens naturlige forsvar for endnu bedre* beskyttelse.

Indeholder 1450 ppm fluorid

Colgate total zink amino teknologi

Op til 53% færre bakterier i hele munden2,∆

Dual Zink + Arginin giver klinisk dokumenteret færre bakterier i hele munden på baggrund af følgende virkningsmekanisme:

 

Colgate total zink 1 penetration
Colgate total zikn 2 disruption
Colgate total zikn 13 haemning

Fluorescerende mikroskopibilleder af in vitro undersøgelse. Bakteriel biofilm behandlet i 2 minutter med ikke-antibakteriel fluoridtandpasta-opslæmning, efterfulgt af en 12 timers genvækstperiode. 1

Beskytter
mod bakteriel
genvækst i op tilColgate total 24 timer efterColgate Total® Advanced giver avanceret beskyttelse mod almindelige orale sundhedsproblemer4,5,∞,≈

Klinisk dokumenteret e ekt sammenlignet med en ikke-antibakteriel fl uoridtandpasta på følgende områder:

 

Tandstendannelse antibakteriel ar colgate total
Plak antibakteriel ar colgate total advanced
Blodningesindeks antibakteriel ar colgate total
Gingivitis antibakteriel ar colgate total
Klinisk dokumenteret til at reducere dårlig ånde med -30,8%

sammenlignet med en almindelig fluoridtandpasta7, ∫, **

 

 

Colgate Total® Advanced er skånsom over for det orale væv8 og giver en stærk bakteriekontrol9

 

 

 

Colgate total advanced viser minimal parvirkning
Colgate total advanced viser levedgtighed

*** Som målt ved in vitro laboratorietest ved brug af EpiOralTM 3D model oralt væv eksponeret i 2 minutter for produkterne og 1% Triton X-100 (et reference skummemiddel) som positiv kontrol. Det er vist, at væv behandlet med Colgate Total®Advanced opret- holdte den største levedygtighed (100%) efterfulgt af Zendium Classic (91%), begge værende signifikant mere levedygtige end væv behandlet med Triton X-100 (p<0.0001).10

****Som målt in vitro på behandlet oral biofilm. Resultaterne er baseret på et gennemsnit af 3 biofilm per behandling. Grafen viser sammenligningen af antibakteriel effekt for Colgate Total® Advanced med Dual-Zink + Arginin med to kommercielt tilgængelige SLS-fri tandpastaer. Colgate Total® Advanced gav signifikant reduktion i biofilms leve- dygtighed relativ til Pronamel Gentle Whitening og Zendium Classic. Ingen signifikant forskel blev målt mellem Pronamel Gentle Whitening og Zendium Classic.8

 

 

Anbefal Colgate Total® Advanced for avanceret beskyttelse mod orale sundhedsproblemer hver dag4,5,∞,≈

 

 

80% anbefal colgate af patienter mener at Colgate total Advanced
Patienterne leder efter
3 ud af 4 patienter mener

 

 

 

Referencer:

1. Seriwatanachai & Mateo, September 2016, internal report. 2. Daep C, et al. August 2019, data on fi le. 3. Manus L, et al. J Clin Dent 2018;29

4. Hu D and Matheo, October 2021, Data on fi le 5. Seriwatanachai & Mateo, September 2021, Data on fi le (Spec Iss A):A10-19

6. Data on fi le 2021, CRO-2020-10-PGN-CHN-NL Colgate-Palmolive 7. Hu D, et al. J Clin Dent. 2018;29(Spec Iss A):A25-3

8. Daep C, November 2021, Data on FIle 9. TEER: Yang Y, July 2021, Data on fi le 10. Carr V, September 2021, Data on File.

11. Data on fi le, patienterfaringsprogram 2023, 68 patienter.

 

Ω 40% mindre dannelse af tandsten sammenlignet med en alm. fl uoridtandpasta § Læs mere på https://www.colgate.dk/power-of-optimism/faq ¥ Colgate forbrugerundersøgelse, Base total n=509, Experienced n=467 ◊

Defi neret som ikke antibakteriel tandpasta. ∞ Statistisk signifi kant reduktion vs ikke antibakteriel fl uoridtandpasta efter 6 måneder. ≈ Statistisk signifi kant reduktion vs ikke-antibakteriel fl uoridtandpasta. Resultater efter

12 ugers, p<0.001. *Sammenlignet med en ikke antibakteriel fl uoridtandpasta, ved kontinuerligt brug. ∆ Statistisk signifi kant større reduktion af kultiverbare bakterier på tænder, tunge, kinder og tandkød med Colgate Total

Advanced versus en ikke antibakteriel fl uoridtandpasta efter 4 uger, målt 12 timer efter tandbørstning. † Massespektrometribilleder af 10-dages saliva biofi lm behandlet én gang med tandpastaopslæmning og gengroet natten

over under konstant kunstig spytstrøm (10 ml/time). ‡ In vitro forsøg. Konfokale billeder af etablerede 40-timers saliva biofi lm dyrket in vitro under fl ow og derefter behandlet én gang i 2 minutter med vandkontrol (øverst) eller

Dual-Zink + arginin teknologi (nederst). μ In vitro forsøg. Bakterielle biofi lm afbilledet efter en behandling med enten ikke antibakteriel fl uoridtandpasta eller Dual Zink + Arginin tandpastaopslæmning efterfulgt af en 12-timers

genvækst periode. & Ved tandbørstning 2x daglig og 4 ugers kontinuerlig brug. ¶ Bakteriel plak, vs fl uoridtandpasta (1450ppm), kontinuerlig brug efter 3 måneder ∫ Patienter børstede kontinuerligt i 3 uger. Resultater målt 12

timer efter tandbørstning. **Statistisk signifi kant reduktion vs ikke antibakteriel fl uoridtandpasta. ∑ Erfaringsprogram udført i UK, Juni 2019, af et repræsentativt antal bestående af 347 tandfaglige personer og 483 patienter