dental hygienist and patient in full PPE gear having a conversation

Optimal biofilmkontrol er vigtig

 

Biofilms

Biofilm er komplekse, strukturerede fællesskaber af bakterier, der lever i hele munden. Efterladt ukontrolleret, kan biofilmforårsage skader på alle mundens overflader.

Dual Zink + Arginin giver overlegen biofilmkontrol i 12 timer1-3,¶

 

Ny Colgate Total Advanced med Zink-Amino teknologi

Den nye Zink-Amino teknologi består af Dual Zink + Arginin og et mildt Amino Micellar skummemiddelsystem uden SLS. Den forstærker din munds naturlige forsvar for endnu bedre* beskyttelse. Colgate Total® Advanced tandpasta giver avanceret beskyttelse mod almindelige orale sundhedsproblemer, før de opstår.1,2

Comprehensive benefits for whole mouth health
Comprehensive benefits for whole mouth health

Tandlæger og tandplejere anbefaler produkter med alternativt skummemiddel til patienter med særlige behov^, f.eks.:

  •  Recidiverende apther
  •  Lichen planus
  •  Oral candidiasis
  •  Hyposalivation

Ny Colgate Total Advanced er blid over for det orale væv4 og giver en stærk bakteriekontrol6

 

Comprehensive benefits for whole mouth health
Comprehensive benefits for whole mouth health

*** Som målt ved in vitro laboratorietest ved brug af EpiOralTM 3D model oralt væv eksponeret i 2 minutter for produkterne og 1% Triton X-100 (et reference skummemiddel) som positiv kontrol. Det er vist, at væv behandlet med Colgate Total®Advanced opretholdte den største levedygtighed (100%) efter-fulgt af Zendium Classic (91%), begge værende signifikant mere levedygtige end væv behandlet med Triton X-100 (p<0.0001).4

****Som målt in vitro på behandlet oral biofilm. Resultaterne er baseret på et gennemsnit af 3 biofilm per behandling. Grafen viser sammenligningen af antibakteriel effekt for Colgate Total® Advanced med Dual-Zink + Arginin med to kommercielt tilgængelige SLS-fri tandpastaer.  Colgate Total® Advanced gav signifikant reduktion i biofilms levedygtighed relativ til Pronamel Gentle Whitening og Zendium Classic. Ingen signifikant forskel blev målt mellem Pronamel Gentle Whitening og Zendium Classic.6

*Sammenlignet med en ikke antibakteriel fluoridtandpasta, ved kontinuerligt brug. # Baseret på laboratorietest ^Data on file Dental Advisory Network insights UK 2021, og Mindlab insights DK 2021
Referencer:
1. Seriwatanachai & Mateo, September 2021, Data on file 2. Hu D and Matheo, October 2021, Data on file 3. Lee and Sekhon, June 2021, Data on File 4. Carr V, September 2021, Data on File. 5. TEER: Yang Y, July 2021, Data on file 6. Daep C, November 2021, Data on FIle

Læs mere om baggrunden for vores fokus på mundsundhed i hverdagen

 

Whole Mouth Health

Den ekspanderende viden om mundens biologi, nutidens patienters krav og fremskridtene inden for teknologisk tandpleje gør, at vi skal tage højde for ’næste generationsforebyggelse’ i opnåelsen og opretholdelsen af mundsundhed. Hos Colgate® mener vi, at dette bedst gøres gennem en overordnet tilgang, hvor hele mundens sundhed er i fokus.  Det gør vi ved at fremme vigtigheden af forebyggende tiltag inden for mundsundhed, så der opnås bedre resultater for alle patienter.

Læs White paper om hele mundens sundhed – næstegenerationsforebyggelse inden for mundsundhed.

Recommendations for the oral healthcare team

Parodontologi- og cariesprojektet (Perio & Caries Project) fra EFP (European Federation of Periodontology) er baseret på resultaterne fra en ekspertworkshop om ”Grænser-ne mellem caries og parodontale sygdomme”, som EFP og ORCA (European Organisation for Caries Research) har tilrettelagt i fællesskab.

Konsensusrapporterne, som understøttes af systematiske gennemgange, skaber en solid videnskabelig ramme for, hvordan vi skal forstå og tilgå samtidig håndtering af caries og parodontale sygdomme og kommer også med anbefalinger til daglig forebyggelse.