rdh-sustainability-article-20

Efterlad et positivt aftryk

 

 

Dato: 01. september 2021

Forfatter: Mandy Dennis, RDH

Har du nogensinde tænkt over alt det affald, vi producerer hver dag?   Jeg tror ikke, at vi bevidst vælger at overforbruge, men de beslutninger, vi træffer hver dag, påvirker planetens fremtid.

Hver en dråbe tæller

Når jeg fokuserer på ting som genbrug og vandbesparelse, tænker jeg ofte; Hvordan kan jeg som enkeltperson kan gøre en forskel?  Hvis jeg bruger lidt ekstra vand, vil det virkelig ændre situationen synderligt meget? Svaret er ja!  Når man er en del af en større gruppe får man mulighed for at tænke i det "store billede.''Hver enkelt person, som vælger at tage sit ansvar, vil skabe en bevægelse, der kommer til at have indflydelse på, hvordan morgendagen vil se ud.. Med Colgates Turn Off the Faucet-kampagne i 2016 fik vi en forståelse for den forskel, der ligger i enten at have vandhanen slukket eller tændt, når vi børster tænder.  Når vandhanen er slukket, sparer vi ca. 64 kopper vand, hver gang vi børster tænder.  Den mængde vand, som vi hver især sparer ved ikke at lade vandet løbe ca. 5 minutter ekstra hver dag, er en forpligtelse.. Når vi som fagfolk opfylder denne forpligtelse i vores hjem og derefter videreformidler det til vores patienter, er vi med til at fremme en verden, der sparer på ressourcerne. Hver eneste dråbe vand tæller. Det spiller en rolle ift. at redde menneskeliv rundt om i verden og bevare vores habitater. 

Genbrug

Den mængde affald, vi som samfund producerer, har været med til at skabe enorme lossepladser  De er med til at efterlade et aftryk, som ingen af os har lyst til at være bekendt. Colgates engagement for at reducere mængden af affald har været med til at skabe nye produkter og er en vellykket del af 2020-strategien. Der er nogle ting, som ikke giver os noget valg. Hvis vi derfor vælger at agere proaktivt i de ting, vi rent faktisk kan ændre, kan det have stor betydning. Den nye miljøvenlige tandpastatube er endnu en måde, hvorpå Colgate har gjort en indsats for at reducere mængden af affald. Derudover blev Colgate TRUE certificeret af 20 TRUE Zero Waste-afdelinger i 10 lande og planlægger at være TRUE-certificeret i alle de lande, virksomheden opererer i, i 2025.

Fokuseret på fremtiden

Colgates 2025-strategi for bæredygtighed og social indvirkning taler sit tydelige sprog. De væsentligste områder er rettet mod social indvirkning, og har til formål at hjælpe folk i millioner af hjem med at udvikle sundere vaner og blive bedre til at beskytte miljøet ved at reducere mængden af affald.. 2020-strategien var succes- og effektfuld, og 2025-strategien er på vej  

Vigtigste pointer

- Hvis vi arbejder sammen kan vi spare på vandet og skabe en positiv ændring for mennesker rundt om i verden.

- Hvis vi træffer gode og fornuftige valg i anvendelsen af genanvendelige produkter kan vi være med til at reducere mængden af affald, der samles på lossepladserne.

- Med 2025-strategien forpligter vi os til at passe på miljøet og hjælpe folk med at indføre sundere vaner og mere bæredygtige vaner.

Hvad vi gør i dag, påvirker morgendagen. Vi skal alle arbejde sammen for at hjælpe med at passe på den klode, vi alle lever i.