Telemedicine online visiting doctor smiling young

Teletandpleje - Nuværende rolle og potentiale

 

 

Dato: maj 2021

Forfatter: Susanna E. Scherer RDH, BSDH

Ifølge American Dental Association giver teletandpleje mulighed for, at en patient kan modtage behandling på en anden fysisk lokation, end den som tandlægen, tandplejeren eller andet sundhedspersonale befinder sig på.

Teletandpleje er traditionelt set blevet betragtet som adgang til tandpleje for de mest sårbare grupper i befolkningen. Det kan for eksempel være personer, der bor i landområder, og som derfor ikke har adgang til tandpleje inden for rimelig afstand, børn, der bor i områder med få ressourcer eller personer, der ikke kan forlade deres hjem. Under pandemien er gruppen af folk, der benytter sig af teletandpleje, dog steget markant. Denne stigning er et resultat af myndighedernes anbefalinger om at blive hjemme, lukningerne af tandklinikker landet over, og i nogle tilfælde på grund af, at patienter ikke har haft lyst til at besøge en tandklinik fysisk.

Teletandpleje har givet mulighed for tandpleje for mange personer, som har haft brug for professionel rådgivning eller henvisninger for at afhjælpe tandplejeproblemer under pandemien. Som et direkte resultat har mange stater i USA truffet foranstaltninger for at fjerne politiske barriere, der besværliggjorde digitale sundhedsløsninger og processen omkring forsikringsgodtgørelse. Lovgivning om teletandpleje varierer fra stat til stat, og tandlægerne er derfor nødt til at indrette sig under den gældende lokal lovgivning i deres stat.

Mange tandplejere er stadig ved at tilpasse sig til den "nye arbejdsgang", under pandemien. Kalenderen hos de fleste klinikker er fuldt booket, og derfor er det vanskeligt at lave aftaler med patienter, der har brug for at besøge tandlægen. Mange patienter er forsinkede, hvilket forlænger den sammenlagte behandlingstid. Derudover har man set en stigning i antallet af nye patienter, eftersom mange tandklinikker lukkede ned under pandemien.

Udover sin traditionelle rolle kan teletandpleje være en løsning på mange af disse problemer. Derudover kan teletandpleje forbedre kvaliteten af den behandling, der ydes ud over fysiske aftaler hos klinikken. Nedenfor kan man læse nogle forslag til, hvordan en tandlægepraksis kan benytte og drage fordel af teletandpleje.

Forundersøgelse af eksisterende patienter og nye patienter

  • Hvor mange gange har du taget imod en patient, gennemgået vedkommendes sygehistorik for derefter at opdage, at patienten desværre ikke er godkendt eller har råd til tandbehandling? Ved at foretage en forundersøgelse af både eksisterende og nye patienters sygehistorik, kan en tandlæge eller tandplejer forhindre dette i at ske. Dette er ikke særligt ressourcekrævende, men der kan vindes meget tid for din praksis. Patienten spares for en unødvendig tur hen til klinikken, og derudover kan aftalen reserveres til en anden patient, som er berettiget til at modtage behandling.

  • Ved at foretage en forundersøgelse af patienterne kan tandplejeren få en bedre forståelse af, hvilken pleje der er nødvendig og hvor meget tid der skal sættes af i forbindelse med aftalen. Det vil også være en mulighed for at informere og forberede patienten på, at en "almindelig tandrensning" måske ikke er nok. Dette kan spare tid dig tid, som kan bruges på behandling og forebyggende pleje.

Opfølgning på behandlingen

  • SRP, kirurgiske ekstraktioner, større behandlinger eller implantater er blot nogle få eksempler på behandlingerm, hvor det kan være relevant med en opfølgende teletandpleje-aftale. Det kunne være en kort aftale for at se, hvordan patienten har det efter behandlingen, sikre, at patienten følger instruktionerne efter behandlingen og besvare eventuelle spørgsmål eller bekymringer, som patienten måtte have.

Støtte til patienten

  • Nogle personer har brug for en mere detaljeret plan til at pleje deres tænder korrekt og vil derfor have gavn af ekstra støtte til at nå de mål, de har sat sammen med tandplejeren. I dette tilfælde bør du overveje et opfølgende teletandplejemøde, som kunne ligge 2-4 uger efter behandlingen. Denne aftale har til formål at følge op på, om patienten har været i stand til at komme i besiddelse af de nødvendige produkter, og om patienten overholder og følger den plan, I sammen har lavet for pleje af tænderne i hjemmet. Derudover giver det patienten mulighed for at stille spørgsmål og det vil hjælpe med at identificere, om patienten har brug for yderligere anbefaling.

Udover at være anvendeligt under en pandemi kan teletandpleje også vælges, når patienten ikke har brug for at komme forbi klinikken fysisk. Med en teletandplejeaftale som forundersøgelse eller opfølgning efter behandlingen kan både tandplejeren og patienten spare værdifuld tid og derudover er det med til at forbedre kvaliteten af behandlingen.