Lider du af blister?

 

Information til dig som lider af blister i munden

 

Hvad er blister i munden?

Blister - eller after - er smertefulde sår, der opstår i munden. Ordet after kommer af det græske ord for ild, og tilstanden har fået sit navn på grund af den brændende smerte fra såret.

 

Hvordan ser blister ud?

Blister er normalt runde sår med en diameter på 5-10 mm, men de kan være større eller min-dre. Såret er typisk gulligt og omgivet af en rød, let hævet rand. Sårene er ofte smertefulde og kan være meget generende, både ved tale, spisning og tandbørstning. Blister optræder typisk på indersiden af læberne, på mund- og kindslimhinden samt på tungen. Blister er en tilstand, som kommer og går – et udbrud varer normalt 7-14 dage.

Blist på mundslimhinden i overkæben

Hvem får blister?

Hvem får blister?

Ca. 20% af befolkningen oplever at få en blist en gang i mellem. Kun få procent er plaget af hyppige udbrud.

Bemærk, der er mange andre typer sår i mun-den, som kan forveksles med blister. Tandlæ-gen kan fastslå, om dit sår er en blist.

 

Hvad er årsagen til blister?

Man kender ikke den nøjagtige årsag til blister.

Dog synes et samspil af fl ere forhold at have betydning for blister: Nedsat immunforsvar, arvelighed og en række andre faktorer.

 

Undersøgelser har vist, at

 

40% af de
Sandsynligheden for at udvikle blister kan være op til 90%

Har man tendens til at få blister, bør man være opmærksom på følgende faktorer:

Fødevareallergi

En lang række fødevarer såsom chokola-de, kaffe, peanuts, mandler, jordbær, ost, tomater, hvedemel og syreholdige drik-kevarer er mistænkt for at kunne udløse blister hos nogle patienter.

Beskadigelse af mundslimhinden

Hvis man allerede er tilbøjelig til at få bli-ster, kan skader på slimhinden, som følge af f.eks. bid eller tandbørsteskade, udløse blister.

Stress

Der er sandsynligvis en sammenhæng mellem stress og blister. Årsagen er ukendt, men det skyldes formentlig, atstress påvirker immunforsvaret.

Hormonelle forandringer

Nogle kvinder oplever blister ved men-struation, graviditet, overgangsalder eller ved brug af p-piller.

Medicin

Nogle lægemidler kan udløse sår, der minder om blister. Disse sår forsvinder typisk igen, når man holder op med at bruge medicinen. Der er blandt andet tale om nogle typer medicin mod forhø-jet blodtryk og smertestillende midler, der indeholder ibuprofen.

Vitaminmangel

Der er en sandsynlig sammenhæng mellem forekomst af blister og mangel på vitaminerne B1, B2, B6, B12 samt folinsyre og jern. Rådfør dig med din læge om, du skulle lide af vitaminmangel.

Skummemiddel i tandpasta

Natriumlaurylsulfat (SLS) anvendes som skummemiddel i en lang række tandpastaer. Flere undersøgelser kon-kluderer, at SLS ikke forårsager blister. Hos de få procent af befolkningen, som er særligt plaget af hyppige anfald kan udbrudstiden muligvis nedsættes, hvis man anvender en tandpasta uden SLS, som f.eks Colgate® Total Advanced.

Colgate® tandpasta, der beskytter hele munden

Kan blister behandles?

Der fi ndes i dag desværre ingen midler, der helt kan helbrede blister. Antallet af udbrud kan ofte mindskes, hvis det er muligt at identifi cere og undgå de udløsende faktorer. Er du plaget af blister, fi ndes der håndkøbsmidler, som kan lindre symptomerne, mens du har sårene. De få procent, der lider af særligt smertefulde og store sår, kan have brug for medicinsk behandling, der typisk ordineres i samarbejde med en specialist.

Hvad er vigtigt at vide?

Blister heler normalt af sig selv i løbet af 7-14 dage. Hvis blisten ikke er forsvundet i løbet af et par uger, eller hvis man plud-selig begynder at få hyppige udbrud, er det vigtigt at søge læge eller tandlæge, da blister i sjældne tilfælde kan være tegn på anden sygdom.

Se og download en udskrivningsbar version af patientinformationen fra Colgate® Professional Oral Health.

 

 

Download PDF